Het pantser afleggen

Ideeën voor een open politiek, 2008

Jan Pronk, Het pantser afleggen. Ideeën voor een open politiek. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2008. pp. 254

 

Inhoudsopgave

Het pantser afleggen 7

Vrijheid zonder grenzen 26

Open links 41

Cultuur en conflict 92

Wijsheid, devotie en bescheidenheid

Bespiegelingen rond de bescherming van

cultureel erfgoed 131

Een nieuwe jas voor de Verenigde Naties 149

Doe wel en zie niet om 175

En zorg ervoor dat zij ons niet vergeten… 212

Noten 245

Bronnen 248

Register 253

Het pantser afleggen. Ideeën voor een open politiek

De wereld verandert, maar de politiek verandert niet mee. Globalisering vraagt om nieuwe vormen van internationale samenwerking en nieuwe instituties. Maar de Verenigde Naties zijn vermolmd, de ontwikkelingssamenwerking gaat voort op de oude voet en Europa is vooral met zichzelf bezig.
Vanuit het Westen wordt met twee maten gemeten. De gevolgen van conflicten in wat voorheen de derde wereld heette, worden opgevangen via humanitaire hulp en vredesoperaties, maar de oorzaken worden niet aangepakt.
In dit boek worden ideeën gelanceerd voor een open politiek: open naar de wereld en gericht op de toekomst. Het bevat teksten van redevoeringen en artikelen geschreven na de terugkeer van de auteur uit Soedan, aangevuld met speciaal voor dit boek geschreven beschouwingen.
In een eerdere essaybundel (Willens en wetens, 2004) werd geschetst hoe armoede en ongelijkheid in de wereld bewust in stand zijn gehouden door een middenklasse die profiteert van de globalisering. In de teksten gebundeld in Het pantser afleggen wordt daarop voortgeborduurd. Het thema is: het kan ook anders. Eerlijk onder ogen zien dat mede door ons toedoen veel niet goed gaat in de wereld, hoeft ons niet pessimistisch te stemmen. Een nieuwe generatie van jonge mensen die niet vastzitten in een pantser van zelfgenoegzaamheid kan het verschil maken.

Jan Pronk (1940) was voor de PvdA minister in de kabinetten-Den Uyl, Lubbers III, Kok I en Kok II. Ook werkte hij in verschillende functies binnen de Verenigde Naties, laatstelijk als bijzonder gezant voor Soedan. Op dit moment is hij voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad.

Zie ook:
Het Pantser afleggen
Openingsartikel