Jan Pronk

Dutch

 • “Ruimtelijke ordening: Kabinet moet beslissen over groei Brainport”
 • “Vrede belangrijker dan winnen. Het Westen denkt niet na over hoe je tot vrede komt”
 • Heimwee naar ome Joop
 • “Haal je inspiratie buiten het politieke bedrijf”
 • Jan Pronk. Terugblik in de Surinaamse geschiedenis.
 • “De kracht van mensen die ergens in geloven”
 • “We zijn op geen enkele manier solidair met vluchtelingen”
 • Wereldburger Jan Pronk blikt terug op tropenjaren: ‘Uiteindelijk ben ik een jongen van Scheveningen.
 • “Je hebt niet het recht om te bepalen wie je naaste is”
 • Hulp moet koloniale fouten corrigeren
 • ‘Er is een racistisch element in ontwikkelingssamenwerking geslopen’
 • “Rutte mist internationaal de boot”
 • Wie vecht er nog voor mensen buiten Nederland?
 • Je kunt niet zeggen dat de wereld erop vooruit gaat
 • "Het is moeilijk voor een minister die geen politieke ervaring heeft. De Kamer benadert je anders wanneer je een van hen bent"
 • Anoek Nuyens maakte een voorstelling over haar gesprekken met Jan Pronk. ‘Waren zijn dromen uitgekomen, wilde ik weten’
 • Tinbergen Today
 • ‘Afrikaanse leiders hebben mij zeer teleurgesteld’
 • "Men was bevreesd voor Afrika"
 • "Geur van massamoord zal ik altijd herkennen"
 • “We kijken weg”
 • 'Het westen ziet zich opnieuw als de maat van alle dingen'
 • 'Ik vond dat ik overal moest zijn waar oorlog was'
 • 'Nooit meer slapen'
 • Vluchtelingenopvang inhumaan?
 • “Een politieke partij is niet zaligmakend”
 • Hoe Hippocrates-proof is Jan Pronk?
 • "Ik ben lastig, altijd geweest"
 • Chili was anders, hoopgevend en uniek in Latijns-Amerika
 • Nederland kan geen monocultureel eilandje blijven
 • Afscheid van de PvdA
 • "Geweldloos verzet is iets heel moedigs ...."
 • Geloofwaardigheid van moreel appèl
 • Veiligheid brengen in Europees verband
 • "Ik denk dat opgroeiende mensen in onze samenleving veel langer een kinderlijke nieuwsgierigheid en oprechte interesse voor de ander zouden moeten vasthouden"
 • Hare Majesteit volgens Jan Pronk. Het verhaal van twee koninginnen
 • "Ik heb getracht er bovenop te zitten"
 • Als de PvdA kleiner wordt, heb ik daar geen problemen mee
 • Fout is begonnen met gebroken verkiezingsbelofte
 • De politiek moet het verschil maken
 • "Die koloniale verhoudingen zijn er nog steeds"
 • De Pronk-boom
 • "Wij leerden te kiezen voor Europa. Natuurlijk"
 • Je bent niet vrij als een ander niet vrij is
 • Dementie is zoals het is
 • De bijbelse opdracht van Jan Pronk
 • Jan Pronk
 • Onderling wantrouwen maakt een partij kapot
 • 'Onderzoek Irak moet er komen'
 • Late Provo's. De verzoening tussen Dries van Agt en Jan Pronk.
 • 'Ik zou zo weer op vredesmissie gaan'
 • Is er hoop voor Darfur?
 • 'Darfur is mede schuld van V-raad'
 • De laatste klus van Jan Pronk
 • "Je kunt er niet op los slaan, je hebt die schurken nodig"
 • 'Een wereld is over een andere geschoven'
 • Globalisering is Apartheid
 • "Soedan gaat mij aan het hart"
 • "Je denkt aan oorlog, niet aan genocide"