Articles in (daily, weekly) newspapers.

2014

‘Nederland heeft te weinig lef voor een Energiewende’, in: NRC Handelsblad, 23 september 2014, met Reinier van den Berg & Kumi Naidoo

2013

‘Voor Israël kan geen uitzondering gelden’, in: Trouw, 9 december 2013.

‘Nederland moet de leiding nemen in Vredesproces Darfur’, met Saskia Baas, in: Volkskrant, 5 juni 2013 [Zie ook: Jason, 38 (3): 18-19]

‘Ik stop ermee’, in: NRC Handelsblad, 29 mei 2013.

‘Conflict in Syrië verdient oplossing’, in: Trouw, 8 juni 2013.

‘Mali verdient hulp tegen aanval van buitenaf’, in: Trouw, 25 januari 2013.

‘Er is hoop voor Syrië als VS en Rusland samen optrekken’, in: Trouw, 5 januari 2013.

2012

‘De schoffering van een bemiddelaar’, in: Trouw, 11 augustus 2012.

‘Conflict Syrië bedreiging wereldvrede’, in: Trouw, 9 juni 2012.

‘Westen moet sprankje hoop voor Syrië nu aanwakkeren’, in: Trouw, 29 maart 2012

2008

‘EU moet samenwerken, niet confronteren’, met Ruud Lubbers e.a., in NRC Handelsblad, 5 september 2008.

2007

‘Reken op stroom ontheemden’, in: Trouw, 23 juni 2007. [Verkorte versie van: En zorg ervoor dat ze ons niet vergeten … (2007)]

‘Wie is mijn naaste?’, in: Trouw, 27 augustus 2007

‘Ja tegen missie in Uruzgan, mits …’, in: NRC Handelsblad, 28 november 2007.

2006

‘Sudan’s Blindness in Darfur’, in: Khartoum Monitor, 19 October 2006.

2005

‘Darfour, les Cles pour la Paix’, in: Liberation, 13 Avril 2005.

2004

‘Verwijdering = Deportatie’, in: De Groene Amsterdammer, 128 (9): 24-27.

2003

‘Wederopbouw VN kan nu al beginnen’, met Bas de Gaay Fortman en Willem van Genugten, in: De Volkskrant, 4 april 2003.

2002

‘Kabinet schendt vertrouwen van groene beleggers’, met Ed Nijpels, Pieter Winsemius, Margreet de Boer en Hans Alders, in: De Volkskrant, 16 september 2002.

2001

‘Pluriformiteit van de pers of van de krant’, in: Nederlands Dagblad, 15 oktober 2001.

‘De Nieuwe Kaart van Nederland’, in: Trouw, 19 januari 2000.

2000

‘Our Historic Opportunity to Protect the Climate’, in: The Washington Post, 13 November 2000.

1998

‘Tegen de transnationale hebzucht’, in: De Groene Amsterdammer, 122 (1-2): 18-19.

‘Asielplan Bolkestein is stemmingmakerij’, met Ed van Thijn, in: De Volkskrant, 25 april 1998.

‘De globalisering is op hol geslagen en verdient bijsturing’, in: NRC Handelsblad, 25 april 1998.

‘Geen hulp geven is nog riskanter’, in: De Volkskrant, 24 juni 1998.

‘Inrichting van Nederland vereist gerichte keuzes’, in: NRC Handelsblad, 19 november 1998.

1997

‘If Security Is Threatened By Violent Conflict, Should Development be Forgotten?’, in: Terraviva,  January 1997, Nr. 1.

‘Afrikaanse leiders verdienen kans’, in: NRC Handelsblad, 19 juni 1997.

‘Volkerenmoord in Rwanda: om nooit te vergeten’, in: Nederlands Dagblad, 23 september 1997.

‘Failing Currencies, Recriminations. Who’s to Blame?’, in: The Earth Times, X (21): 21-24.

‘Tien politieke lessen. Den Uyl als leermeester’, in: Algemeen Dagblad, 20 december 1997. [See also: Roodkoper (1998)]

1996

‘Niet uitbuiting maar uitsluiting is het hoofdprobleem van iedere samenleving’, in: Trouw, 19 maart 1996.

‘Lessen van Rwanda nog steeds niet in daden omgezet’, in: Trouw, 9 november 1996.

‘Pronk uit teleurstelling over terughoudendheid donorlanden’, in: Staatscourant, 24 april 1996. Statement 52nd Meeting Development Committee World Bank, Washington, 23 April 1996.

‘Needed: Leadership with Courage for Long Term’, in: The Earth Times, IX (17).

1995

‘Hoop in paarse dagen’, in: De Groene Amsterdammer, 119 (7): 14-15. Toespraak Conferentie ‘Honderd Jaar Sociaal-Democratie in Nederland: Hoop en Passie’, Zwolle, 26 augustus 1994. [See also: ’Er is net zoveel onrecht als honderd jaar geleden’, in: Tijd & Taak, 92 (17): 6-8]

‘Samenwerking tussen politieke partijen van belang voor opbouw democratie’, in: Staatscourant, 13 Maart1995. Toespraak Conferentie Stichting voor het Nieuwe Zuid-Afrika, Den Haag, 13 maart 1995.

‘Openheid is een gevecht waard’, in: Staatscourant, 27 oktober 1995. Toespraak 25-jarig

bestaan Intercultureel Centrum RASA, Utrecht, 25 oktober 1995.

1994

‘Het verlangen naar de haat’, in: De Bezige Bij Krant, nr. 1, Lente 1994. [See also: Pronk (1994)] 

‘Bovenal: een echte leermeester’, in: Algemeen Dagblad, 14 juni 1994.

‘Slaan of spreken’, in: Nieuw Israëlietisch Weekblad, 17 juni 1994.

‘Rwanda noopt tot nieuw buitenlands beleid’, in: NRC Handelsblad, 2 augustus 1994.

‘Meer zeggenschap en rechten voor vrouwen bevorderen reproductieve gezondheid’, in: Staatscourant, 9 september 1994. Toespraak Wereldbevolkingsconferentie Cairo, 8 september 1994.

‘Er was voor hen geen plaats in de herberg’, in: De Scheveningsche Courant, 21 december 1994. Preek Den Haag, 19 december 1994.

1993

‘De nieuwe wereldchaos’, in: De Groene Amsterdammer, 117 (14): 16-17, 7 april 1993. Toespraak conferentie Universiteit Nijmegen, 20 maart 1993. [See also: Pronk (1994)]   

‘Migration: The Nomad in Each of Us’, in: The Earth Times, 22 April 1993. [See also: Population and Development Review (1993), DEMOS (1993)]

‘De kritische grens’, in: De Groene Amsterdammer, 117 (28): 12-13, 14 juli 1993.[See also Pronk (19940, Ammerlaan (1994)]

‘Sociale integratie moet uitsluiting tegengaan’, in: Staatscourant, 18 oktober 1993. Statement Second Committee General Assembly United Nations, New York, 11 October 1993.

‘Pronk: Er gloort hoop in Soedan’, in: Algemeen Dagblad, 29 oktober 1993.

1992

‘How to deal with new measures for environmentally sound technology cooperation?’, in: Staatscourant, 27 januari 1992.

‘Ontwikkelingssamenwerkingacties van locale groepen vaker gefinancierd’, in: Staatscourant, 29 januari 1992. Toespraak symposium ‘Tendensen buiten de grenzen: gemeenten en mondiaal beleid’, Institute of Housing and Urban Studies, Rotterdam, 23 januari 1992.

‘Hollands dagboek’, in: NRC Handelsblad, 8 februari 1992.

‘Extra middelen nodig voor ‘Agenda 21’ in: Staatscourant,  28 september 1992. Statement Development Committee World Bank, Washington, 21 September 1992.

‘Aanpassing, overgang en ontwikkeling vereisen veel geld in jaren negentig’, in Staatscourant, 9 oktober 1992. Statement Second Committee Forty-Seventh Session General Assembly United Nations, New York, 7 October 1992.

‘Verlaging van de bevolkingsgroei essentieel voor de armoedebestrijding’, in: Staatscourant, 2 november 1992. Toespraak congres “Demografische tendensen en economische ontwikkeling”, Den Haag, 29 oktober 1992.

‘India: een andere realiteit’, in: Staatscourant, 11 december 1992. Toespraak symposium Dick Scherpenzeel Stichting, Amsterdam, 2 december 1992.

‘God kent geen illegalen’, in: HN Magazine, 48 (51/52), 19 december 1991.

1991

‘Boer in Derde Wereld heeft recht op toegang tot veredeld zaaigoed’, in: Staatscourant, 15 april 1991.

‘Bestrijding armoede vereist orde in internationale relaties’, in: Staatscourant, 16 mei 1991. [See also: Development (1991), South Letter (1991)]

‘India staat model voor de wereld’, in: NRC Handelsblad, 23 mei 1991.

‘Toekomst voor traditie’, in De Groene Amsterdammer, 26 juni 1991. [See also: Verslag werelddag voor culturele ontwikkeling: cultuur en democratie, Den Haag, 31 mei 1991. Den Haag: Nationale Unesco Commissie] [Zie ook: ‘Uniforme wereldcultuur is bron van conflicten’, in: De Volkskrant, 4 juni 1991].

‘Betere toegang van Derde Wereld tot Europese markt nog ver weg’, in: Staatscourant, 26 september 1991. Toespraak FNV conferentie, Ede, 21 september 1991.

‘Hulp Oost Europa mag niet ten koste van Derde Wereld’, in: NRC Handelsblad, 12 november 1991.

‘Consument heeft invloed op handelspolitiek’, in: Staatscourant, 13 december 1991. Toespraak Symposium ‘Kopen in Ontwikkelingslanden’, Amsterdam, 11 december 1991.

1990

‘Sectorraad moet vraag en aanbod ontwikkelingsonderzoek bijeen brengen’, in: Staatscourant, 23 januari 1990, nr. 16. Toespraak bij de installatie van de Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van de Ontwikkelingssamenwerking (RAWOO), Den Haag, 22 januari 1990.

‘Pronk wil SADCC landen steunen in hun verzet tegen Apartheid’, in: Staatscourant, 7 februari 1990. Toespraak SADECC Conference, Lusaka, 1 februari 1990.

‘Alleen eensgezinde aanpak kan Afrika hoop bieden’, in: Staatscourant, 3 juli 1990. Toespraak Afrika Conferentie, Maastricht, 2 juli 1990. [Zie ook: Pronk (1991)]

‘Rijke landen moeten collectief schulden van armste ontwikkelingslanden kwijtschelden’, in: Staatscourant, 7 september 1990, nr. 174. Toespraak UN Conference Least Developed Countries, Paris, 7 september 1990. [Zie ook: Pronk (1991)]

‘Internationale ontwikkelingen maken ‘nieuwe agenda’ ontwikkelingshulp nodig’, in: Staatscourant, 9 oktober 1990, nr. 196. Rede Second Committee General Assembly United Nations, New York, 8 October 1990. [See also: Verslag over de hervatte vierenveertigste zitting, de vijfenveertigste zitting van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties en de Veiligheidsraad 1990, Vol 146, pp 385-390. Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken (1991). See also: Pronk (1991)]

“For a Global Mixed Economy and a Global Public Sector”, in: Mainstream, XXVIII (51): 25/35.  See also: IFDA Dossier (1990). [See also: Statement Special Session United Nations General Assembly, New York, 24 April 1990, in: Verslag over de hervatte vierenveertigste zitting, de vijfenveertigste zitting van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties en de Veiligheidsraad 1990, Vol. 146, pp. 284-287. Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken (1991). See also: Pronk (1991)]

‘Kleine bedrijven in ontwikkelingslanden kunnen rekenen op Nederlandse steun’, in: Staatscourant, 30 oktober 1990, nr. 211. Rede 20th Anniversary FMO, Den Haag, 25 oktober 1990 . [See also: CBI News Bulletin (1990)]

‘Gemeenten kunnen bijdragen aan armoedebestrijding Derde Wereld’, in: Staatscourant, 26 november 1990, nr. 230. Toespraak VNG Congres ‘Gemeenten in Ontwikkelingssamenwerking’, Ede, 21 november 1990.

1989

‘Public Sector Should Have a Greater World Role’, in: Times of India, 1 July 1989.

1987

‘Brandt wilde patstelling tussen Noord en Zuid doorbreken’, in: De Volkskrant, 26 maart 1987.

‘UNCTAD VII: Toch meer dan wandelen langs het Meer van Geneve’, in: De Toekomst. Ledenkrant van de Partij van de Arbeid, 10, 1 september 1987

‘De leeslijst. Politieke analyses’, in: Vrij Nederland/Boekenbijlage, 12 september 1987.

‘Surinaams en Nederlands parlement voor eenzelfde dilemma: Democratie blijft voorwaarde tot hulpverlening’, in: NRC Handelsblad, 23 november 1987.

1978

‘Schrappen speciale hulp overbodige beslissing’, in: NRC Handelsblad, 12 september 1978.

‘Schrappen speciale hulp schaadt toekomstig beleid’, in: NRC Handelsblad, 13 september 1978.

1977

‘Hollands dagboek’, in: NRC Handelsblad, 5 november 1977.

‘Ook het bevolkingsvraagstuk vereist een nieuwe orde’, in: Sextant, 57 (3): 6-9.

1976

‘Bedrijfsleven en ontwikkelingssamenwerking’, in: Nederlandse Staatscourant, 27 februari 1976. Toespraak Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Amsterdam, 25 februari 1976. [Zie ook: Pronk (1977)]

‘Rechten van de mens en ontwikkelingssamenwerking’, in: Nederlandse Staatscourant, 6 april 1976. Toespraak congres Liberale Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD), Rotterdam, 3 april 1976. [Zie ook: Pronk (1977)]

‘The Fulfilment of Basic Human Needs through a Fair and Efficient Division of Labour’, in

Nederlandse Staatscourant, 16 juni 1976. Address World Employment Conference, International Labour Organisation (ILO), Geneva, 14 June 1976.[Nederlandse vertaling in: Pronk (1977)]

‘Action or Inaction Today Will Make or Break the Future’, in: Nederlandse Staatscourant, 29 oktober 1976 Address Second Committee General Assembly United Nations, New York, 29 October 1976. [Nederlandse vertaling in: Pronk (1977)]

1975

‘New International Economic Order: Abolishing Inequalities in Power’, in: Nederlandse Staatscourant, 9 december 1975. Address 6th Committee General Assembly World Council of Churches, Nairobi, 29 November 1975. [Nederlandsevertaling in: Pronk (1977)]

‘Ontwikkelingslanden moeten een betere toegang hebben tot wetenschap en technologie’, in:

Nederlandse Staatscourant, 23 december 1975. Rede Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (NUFFIC), Leiden 15 december 1975. [Zie ook: Pronk (1977), Ibvos 1975/21]

‘Priorities in International education Aimed at Development’, in: Nederlandse Staatscourant, 23 december 1975. Address International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC), 4th Schermerhorn Lecture, Enschede, 15 december 1975. [See also: Pronk (1977)]

1974

‘Ontwikkelingssamenwerking en oliecrisis’, in: Nederlandse Staatscourant, 25 januari 1974. [Zie ook: Pronk (1977)]

‘Nieuwe betrekkingen vereist tussen rijke en arme landen’, in: Nederlandse Staatscourant, 22 juli 1974. [Zie ook: Pronk (1977)]

‘Streven Nederlandse regering gericht op stabilisering van bevolkingsomvang’, in: Nederlandse Staatscourant, 27 augustus 1974. Toespraak Wereldbevolkingsconferentie, Boekarest, 21 augustus 1974. [Zie ook: Pronk (1977)]

1973

‘Nederlandse beleidsvisie op ontwikkelingsvraagstukken’, in: Nederlandse Staatscourant, 24 juli 1973. [Zie ook: Pronk (1977)]

‘Die Nato-Praämbel musz gelten’, in: Vorwärts, 6 September 1973.

‘Development is growth plus structural change’, in: Nederlandse Staatscourant, 26 oktober 1973. [Zie ook nederlandse vertaling in: Pronk (1977)]

1972

‘Udink’s belofte maakt geen schuld’, in: Haagse Post, 5 april 1972.

1969

‘De Noord-Zuid verhouding en de economie van het Noorden’, in: Woord en Dienst, 20 september 1969.

1967

‘Meer ontwikkelingshulp: kan het niet of willen wij niet?’, in: Hervormd Nederland, 3 en 10 juni 1967.

‘Eerbewijs aan een wereldburger. Erasmusprijs 1967: Prof. Dr. Jan Tinbergen’, in: Hervormd Nederland, 17 juni 1967.