Books

2008

Het pantser afwerpen. Ideeën voor een open politiek. Amsterdam: Bert Bakker.

2005

Willens en wetens. Gedachten over globalisering en politiek. Amsterdam: Bert Bakker.

2004

Catalysing Development. A Debate on Aid, (et al.). Oxford: Blackwell Publishing.

1994

De kritische grens. Beschouwingen over tweespalt en orde. Amsterdam: Prometheus.