Articles in journals

2015

‘From post 1945 to post 2015’, in: Journal of Global Ethics, 11 (3): 366-380.

2013

‘Post Conflict Peace Building: Don’t Put the Cart before the Horse’, in: Africa Peace and Conflict Journal, 6 (3): 44-68. 

2011

‘The United Nations – Values, Practices and Reform’, in: Development Dialogue, 57 (December 2011): 163-181.

‘The United Nations in a World of Conflict’, in: Development Dialogue, 56 (June 2011): 269-277 [Commentary on Erskine Childers, ‘The United Nations in a World of Conflict’, in: ibid.]

‘The Quest for Sustainability’, in: Development, 54 (2): 155-160. 

‘Links zonder grenzen’, in: VN Forum, 2011 (1): pp 20-33. Jaap Kruithof Lezing, Gent, 2011. [Zie ook: De wereld van morgen, 24 februari 2011,

https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/02/24/jan-pronk-links-zonder-grenzen ]

2010

‘Ontwikkeling is meer dan modernisering’, in: Roodkoper, 14 (2): 20-25.

‘Beyond Copenhagen’, in: VN Forum, 2010 (1): 18-22.

2009

‘Development, Culture and Conflict’, in: Development, 52 (4): 445-455. Geert Hofstede Lecture, Groningen (2008). [See also: Pronk (2008), Gunther Greindl (ed.) Peacekeeping in Chad, pp. 17-26, Vienna: Association of Austrian Peacekeepers (2009)].

2008

‘Verwerp het onfatsoenlijke kapitalisme’, in: Socialisme en Democratie, 65 (3): 9-1.

‘Climate, Scarcities and Development’, in: Development, 51 (3): 382-386. [Zie ook: Berendsen (2009)]

2007

‘Die globale Apartheid űberwinden’, in: Eins. Mai 2007 (8/9): 26-31. [See also: van Seters (2003)]

‘The Choice between Security and Sustainability’, in SEF News, Spring 2007, pp. 10-11. Bonn: Development and Peace Foundation. [See also: van Seters (2003)]

‘Een nieuwe jas voor de Verenigde Naties’, in: Vrede en veiligheid, 36 (2): 179-197. [Robert Regoutlezing 2007. Engelse vertaling in: Michaela Hordijk (2007). Zie ook: Pronk (2008)]

2004

‘Security and Sustainability’, in: Sri Lanka Economic Journal, Special Issue, September 2004, p. 7-20.

2003

‘Aid as a Catalyst: A Rejoinder’, in: Development and Change, 34 (3): 383-400.

‘Meeting the Millennium Development Goals. Targets on Water and Sanitation’, in: World Ecology Report, XV (2, 3 & 4): 14-20.

2002

‘Leiderschap na 11 september’, in: Rood Koper, 7 (7): 10-21. [See also: Pronk (2005)]

‘The Johannesburg Summit: Coalitions for Civilization and Humankind’, in: Natural Resources Forum, 26 (3): 171-172. 

2001

 ‘Aid as a Catalyst’, in: Development and Change, 32 (4): 611-629. 

2000

‘Cultuurhistorie en culturele identiteit als vormgever van ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied’, in: Noorderbreedte, 5A: 20-23.

1999

‘Hulp als katalysator’, in: Economisch Statistische Berichten, 8 (4231): 872-875.

‘Gemeenten moeten hun bestemmingsplanbevoegdheid waarmaken’, in: Binnenlands Bestuur, 48: 26-27.

1996

‘De wijde wereld van de cultuur’, in: Boekman Cahier, 8 (28): 199-202.

‘Ongelijkheid en rechtvaardigheid’, in: Socialisme en Democratie, 53 (9): 465-474.

‘Het laatste woord over Multatuli is nog niet geschreven’. Toespraak bij publicatie Ter Laans Multatuli Encyclopedie, Amsterdam, 28 juni 1995. In: Over Multatuli, 36: 3-8.

1993

‘Migration: The Nomad in Each of Us’. Paper delivered at the European Population Conference, Geneva 23 March 1993. In: Population and Development Review, 19 (2): 323-327. [See also: The Earth Times (1993), DEMOS (1993)]

‘Migratie: er schuilt een nomade in elk van ons’, in: DEMOS, 9 (5): 33-36. [See also: Population and Development Review (1993), The Earth Times (1993)]

‘Geweld tegen vrouwen belemmert ontwikkeling’, in: Internationale Spectator, 47 (7/8): 418-425.

‘De rol van de Verenigde Naties op sociaal-economisch terrein’. Toespraak Jubileumconferentie Instituut Clingendael: ‘De toekomst van de Nederlandse buitenlandse politiek’, Den Haag, 14 januari 1993. In: Noord-Zuid-Cahier, 18 (3): 91-100. [See also: VN Forum, 6 (1): 1-8]

1991

‘Putting People First: Whose New World Order?’. Address SID Conference, Amsterdam 9 May 1991. In: Development, 1991 (2): 21-25. [See also: Staatscourant (16 Mei 1991), South Letter (1991)]

‘A New International Ecological Order’, in: International Spectator, 45 (11): 728-731.

1990

‘Towards a Global Mixed Economy’, in: Socialist Affairs, 4 (1990): 23-25.

1989

‘Het neorealisme in de politiek’, in: Werkschrift 8 (8): 5-22 en Werkschrift 9 (4/5): 8-20. [Zie ook: Pronk (1994), De Klerk en van Maare (1991)]

‘De overbrugging van de kloof. Tussen aanpassing en ontwikkeling’, in Noord Zuid Cahier, 14 (1): 24-29.

‘Adjustment and Development. Bridging the Gap’, in: Development, 1989 (1): 59-63.

1988

‘Noord-Zuid onderhandelingen na UNCTAD VII’, in: Derde Wereld 6 (5): 37-55.

‘Tussen aanpassing en ontwikkeling’, in: Internationale Spectator, 42 (9): 537-543. [See also: Least Developed Countries Campaign Newsletter (1988)]

1986

‘UNCTAD: Sharing the Goblet of Life’, in: Development 1986 (1/2): 48-52. [Zie ook: Unctad Bulletin, 1984]

1985

‘Steeds meer economieën raken verslaafd aan drugs’, in: Onze Wereld, 28 (11): 16-19.

1984

‘Sharing the Goblet of Life’, in: Unctad Bulletin, September 1984 (205): 7-9. [Zie ook: Unctad Bulletin, 1984]

‘Linking Aid and Human Rights’, in: Development, 1984 (3): 72-74.

1983

‘De Nieuwe Internationale Economische Orde – uitweg uit de crisis?’, in: Internationale Spectator, 47 (2): 69-73.

‘Teilen – ein Ökumenisches Mandat’, in: Der Überblick, 19 (3): 20-22.

1982

‘Voortbestaan en overleven. Enkele opmerkingen over ontwapening en ontwikkeling’, in: Werkschrift voor Leerhuis & Liturgie, 3 (1): 27-36.

1981

‘A New World Employment Plan’, with J. Tinbergen, J.M. den Uyl and W. Kok, in: Development and Peace, 2 (1): 10-20. [See also: IFDA Dossier (1981), Socialisme en Democratie (1980)]

“A New World Employment Plan”, with J. Tinbergen, J.M. den Uyl and W. Kok, in: IFDA Dossier, 21 (1981): 35-56. [See also: Development and Peace (1981), Socialisme en Democratie (1980)]

1980

‘Werkgelegenheid voor de wereld’, met J. Tinbergen, J. M. den Uyl en W. Kok, in: Socialisme en Democratie 27 (12): 583-593. [See also: IFDA Dossier (1981), Development and Peace (1981)]

‘Todos Necessitamos un Nuevo Orden Economico Internacional’, in: Revista de Economia Latinoamericana, 59 (enero-marzo 1980): 55-83.

1979

‘Een pauze in de Noord-Zuid dialoog’, in: Internationale Spectator, XXXIII (9): 558-559.

‘Reflections on the Significance of Historical Research for Development Policy’, in: Itinerario, 3 (1): 74-86.

1978

‘Die Konsequenzen einer Neuen Weltwirtschaftsordnung für die Industriestaaten’, in: Die Neue Gesellschaft, 25 (9): 711-717.

‘The New International Economic Order’, in: Socialist Affairs, 1978 (5): 113-119. [See also: IFDA Dossier, 4 (February 1979): 1-24]

1977

‘Human Rights and Development Aid’, in: The Review (International Commission of Jurists), 18 (June 1977): 33-39.

‘Naschrift’, in: Internationale Spectator, XXXI (9): 569-580.

‘Conceptions That Went Wrong’, in: ICSDW Bulletin, XXIII (1): 9-10.

1976

‘A New International Order is in the Interests of the Developed Countries Too’, in: Development 19 (4): 8-14. [Reprinted in: Development, 40 (1): 63-70. Nederlandse vertaling in: Pronk (1977)].

‘Angst voor het socialisme’, in: Wending, 31 (4): 195-204.

‘Für eine neue Entwicklungspolitik’, in: Neue Entwicklungspolitik, 2 (4): 9-15.

1975

‘Development in the 70s: Seven Proposals, in: The Ecumenical Review, XXVII (1): 16-23. ‘[See also: Wending (1975)]

‘Ontwikkelingssamenwerking in de zeventiger jaren: zeven voorstellen’, in: Wending 30 (1): 17-30. [See also: The Ecumenical Review (1975), Pronk (1977)]

1973

‘Naar een geïntegreerd Europees ontwikkelingsbeleid?’ in: Internationale Spectator, XXVII (5): 166-173.

‘Meer zielen, minder vreugd’, in: Onze jaren 45 – 70, 76 (14 juli 1973): 2409-2413.

‘Herausforderung an Europa’, in: Der Überblick, 9 (3): 30-32.

1972

‘Keerpunt ’72 getoetst’, in: Socialisme en Democratie, 29 (12): 560-564.

1971

‘Democratie en economische orde’, in: Wending, 25 (12): 729-746.

1970

‘Bibliography 1959-1969 of Prof. Dr. J. Tinbergen’, in: De Economist, 118 (2): 155-173

1969

‘Kanttekening bij een discussie’, in: Wending, 24 (5/6): 295-299.

‘De waardering van verschillende typen van ontwikkelingshulp’, in: Internationale Spectator, XXIII (11): 973-981.

‘Horizontaal – vertikaal, een weinig operationele vraagstelling’, in: Rondom het Woord, 11 (10): 24-34.

‘De visie van het Westen op de internationale ontwikkelingssamenwerking’, in: Oost-West, 8 (2): 66-68.

‘De economische toestand in het Midden Oosten’, in: Wereldvrede, 17 (5): 13/16.

1968

‘Tinbergen over de organisatie van de vrede’, met J. G. Waardenburg, in: Economisch-Statistische Berichten, 53 (2639): 320-321.

‘De jongeren in Uppsala’, in Blauwdruk, 49 (1968): 12-22.

‘Uppsala over ontwikkelingssamenwerking’, in: De Heerbaan, 21 (5): 275-285.

‘De Wereldraad van Kerken over ontwikkelingssamenwerking’, in: Wereld-in-formatie, 1 (9): 98-100.

‘De Wereldraad van Kerken in Uppsala’, in: Blikopener, 9 (3): 28-29.

‘Waarom een internationale ontwikkelingsstrategie?’, in: NESBIC Bulletin, 3 (8/9): 114-119.

‘De tweede wereldhandelsconferentie’, in Militia Christi, 23 (1): 3-5.

‘Het vraagstuk van de ontwikkelingslanden’, in: Onze Wereld, 12 (30: 7-11. [See also: Het vraagstuk van de ontwikkelingslanden, bijlage bij De Reflector, 9 (3): 41-28]

1967

‘Sociologie en ontwikkelingsbeleid in niet-westerse samenlevingen: een economische kanttekening’, met J.S. Waardenburg, in: Sociologische Gids, 14 (6): 405-410.

‘Bedreigingen van de wereldvrede’, in: WPC in de tussentijd, 19 (13): 2-3.

‘De ekonomische toestand in het Midden Oosten’, in: Sjaloom, 4 (7): 15

1966

‘The Meeting of the Twain’, with J. Tinbergen and H. Linnemann, in: Columbia Journal of World Business, 1 (3): 139-149.

‘Ruilvoetreeksen en ontwikkelingslanden’, met D.W. Zandee, in: Internationale Spectator, XX (11): 767-794.

‘De economische ontwikkeling van Azie’, in: Economisch-Statistische Berichten, 51 (2548): 681-687.

1965

‘Ontwikkelingshulp en betalingsbalans’, in: Wereld-in-formatie, 7(3): 6-24.