Book Reviews

2013

‘Shining India, de keerzijde’, in: De Gids, 2013 (7): pp. 34-36. Bespreking van: Katherine Boo, Behind the Beautiful Forevers: Life, Death, and Hope in a Mumbai Undercity, Penguin Books, 2012, en Jan Breman, At Work in the Informal Economy of India: A Perspective from the Bottom Up, Oxford University Press, 2013.

2011

‘Eeuwig profijt’, in: De Groene Amsterdammer, 135 (15): pp. 48-49. Bespreking van: Jan Breman, Koloniaal profijt van onvrije arbeid, Amsterdam: Amsterdam University Press (2010), en: Outcast Labour in India. Oxford: Oxford University Press (2010)

2010

‘Keizer zonder kleren’, in: https://www.ravagedigitaal.org/2010/05/artikel.php Bespreking van Theo Ruijter, De koe lacht niet meer. Breda: Uitgeverij Papieren Tijger (2009).

2009

‘Locked in waiting rooms beyond the purview of politicians’, in: The Journal of Peasant Studies, 36 (4): 935-941. Review of: Jan Breman, The Poverty Regime in Village India: Half a Century of Work and Life at the Bottom of the Rural Economy in South Gujarat. New Delhi: Oxford University Press (2007).

2004

‘Wat Rest van de West’, in: Binnenlands Bestuur, 25(30/31): 33. Bespreking van Gert Oostindie en Irene Klinkers, Decolonising the Caribbean. Dutch Policies in a Comparative Perspective. Amsterdam: Amsterdam University Press (2003).

1998

‘Het Bijzondere Kapitalisme van India’, in: Socialisme en Democratie, XX (3): 135-138. Bespreking van: Jan Breman: Footloose Labour. Working in India’s Informal Economy. Cambridge (1996).

1989

‘De linker- en de rechterhand in de Nederlandse ontwikkelingshulp’, in: Derde Wereld, 8 (3): 13-35. Bespreking van: Paul Hoebink, Geven is nemen. De Nederlandse ontwikkelingshulp aan Tanzania en Sri Lanka. Nijmegen: Stichting Derde Wereld Publicaties (1988).

1988

‘Over politiek en economisch pluralisme. Kanttekeningen bij een studie over sociaal-democratie en mensenrechten’, in: Socialisme en Democratie 45 (3): 249-260. Bespreking van: Marnix Krop, Aan vrijheid gebonden. Sociaal-democratie, mensenrechten en buitenlands beleid. Amsterdam/Deventer: Wiardi Beckman Stichting/Van Loghum Slaterus (1987).

‘Nederland en West-Europa’, in: Socialisme en Democratie 44 (7/8): 249-252. Bespreking van S. Rozemond, Nederland in West-Europa. Een plaatsbepaling, ’s-Gravenhage: Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael, (1987).

1978

Bespreking van Gerrit Huizer, Nederland en de Derde Wereld. Alphen aan de Rijn/Brussel: Samson (1978), in: Wending, 33 (9): 548-552

1972

Bespreking van: P.J.A. Idenburg e.a., Beleid voor de zeventiger jaren, Kampen: J.H. Kok (1970), in: Wending, 27 (7): 381-382.

Bespreking van: E.J. Mishan, De welvaart wordt duur betaald’, Utrecht: Het Spectrum (1971), in: Wending, 27 (7): 382-383.

1969

Bespreking van: De vitale revolutie, Hilversum/Antwerpen: Paul Brand (1967), in: Hervormd Nederland, 1 maart 1969.

1968

Bespreking van: M. Dittmar, Inflation in Entwicklungslandern als strukturbedingtes Problem, Berlijn: Duncker en M Humblot (1966), in: De Economist, 1968 (5): 648-650.

1967

Bespreking van: W.A. Lewis, Development Planning. The Essentials of Economic Policy. London: George Allen and Unwin (1966), in: Economisch-Statistische Berichten, 52 (2581): XIII-XIV.

Bespreking van: Charles Schultze, National Income Analysis. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall (1964), in: Economisch-Statistische Berichten, 52 (2582): 250-251.

‘Ontwikkelingshulp in nieuwe banen’, in: Hervormd Nederland, 21 oktober 1967. Bespreking van: J. Groot, Overdaad en gebrek in de twintigste eeuw. Utrecht: Wolters (1967).