Brochures

2007

Doe wel en zie niet om. Evert Vermeer lezing, Amsterdam, 1 februari 2007. Amsterdam: Evert Vermeer Stichting. [See also: Pronk (2008)]

Vrijheid zonder grenzen. 5 Mei lezing, Domkerk, Utrecht. Amsterdam: Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek & Nationaal Comité 4 en 5 mei. [See also: Pronk, (2008)]

En zorg ervoor dat ze ons niet vergeten …. Van Heuven Goedhart lezing, Ridderzaal, Den Haag, 22 juni 2007. Amsterdam: Mets & Schilt. [See also: Pronk (2008)]

Open Links. Dr. J. M. den Uyl lezing, Amsterdam, 17 december 2007. Amsterdam: Stichting Dr. J. M. den Uyl Lezing. [See also: Pronk (2008)]

2006

Sudan, hulpverleners zijn de helden van deze tijd. Lezing Evert Vermeer Stichting, Amsterdam, 28 september 2006. Amsterdam: Evert Vermeer Stichting.

2003

Collateral Damage or Calculated Default? The Millennium Development Goals and the Politics of Globalisation. Inaugural Address, 11 December 2003, Institute of Social Studies, The Hague. ISS Public Lecture series 2003, No.3. [See also: Max Spoor (2004)]

Tinbergen, Idealist en Inspirator. Lezing Erasmus Universiteit, Rotterdam, 9 april 2003. [See also: Pronk (2005)]

2002

De Autonomie van Suriname. Multatuli lezing, Breda, 1 november 2002. [See also: Pronk (2005), Ros en Vollebergh (2003)]

1998

‘Tot een hoop geroepen’. Toespraak Multiculturele Kerkendag, Amsterdam, 21 september 1996, in: Zending in Eigen Huis, pp. 52-54. Amsterdam: Nederlandse Zendingsraad.

1997

Globalization: A Developmental Approach. Development Cooperation: Out of Date?

Addresses Institute of Social Studies 40th and 45th Anniversary, 12 November 1992 and 8 October 1997. The Hague: Institute of Social Studies. [Zie ook: Jan Nederveen Pieterse (2000), Pronk (2005)]

‘Changing Relations between State and Society and their Implications for Development Policy’. Lecture University of Groningen, 26 February 1997. In: Hans Schoenmakers & Wiemer Salverda (ed.), State, Society and Ethnicity in Developing Countries: Lessons from the 1990s, pp. 27-41. CDS Research Report No. 4. Groningen: University of Groningen, Centre for Development Studies.

Asia and Dutch Development Cooperation. Some Comments from a Student of Asian Development. Lecture Town Hall Amsterdam, 17 February 1997. International Institute for Asian Studies, Lecture Series nr. 9. Leiden/Amsterdam.

‘Krachten bundelen voor participatie’. Toespraak symposium tienjarig bestaan Stichting Communicatie Ontwikkelingssamenwerking SCO, Kurhaus, Scheveningen, 7 februari 1997. In: The Price of Democracy, pp. 36-40. Utrecht: SCO.

1996

‘Toespraak’, in: Prins Claus 70. Toespraken gehouden op de zeventigste verjaardag van Prins Claus, pp. 12-17. Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ongelijkheid en rechtvaardigheid. Van der Wielenlezing, Heerenveen, 18 maart 1996. Allardsoog-Hunneschans.

1995

De open samenleving. Hannie Schaftlezing, Hanzehogeschool, Groningen, 21 november 1995. Groningen.

1994

‘Gemeenten en internationale samenwerking’, Toespraak bij afscheid A.J.E. Havermans, voorzitter VNG, Den Haag, 24 juni 1994. in: Maar ik heb het altijd fantastisch werk gevonden. Den Haag: VNG.

‘Culture as a Mainstream’, Speech World Day for Cultural Development 1994, Utrecht, 9 June 1994. In: Culture and Development. The Hague: Netherlands’ National Commission for Unesco. [See also: Servaes (1999), Staatscourant (17 juni 1994)]

1991

‘Address’, in: International Agricultural Research. Issues and Priorities from a Dutch Perspective, pp. 28-33. Opening Address Mid-Term Meeting Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR, The Hague, 21 May 1990. The Hague: Ministry of Foreign Affairs.

‘Leren van het Zuiden’, Toespraak bij de opening van de tentoonstelling “Leeuwen en Draken”, 2 maart 1991. Rotterdam: Museum voor Volkenkunde.

‘Triggering Debt Relief’, in: Jan Joost Teunissen (ed.), Europe and Third World Debt Reduction. The Role of the Netherlands, pp. 9-18. Speech seminar on Europe and Third World Debt Reduction, The Hague, 3 May 1990. The Hague: Fondad.

1990

‘Importsubstitutie, exportpromotie en beleid in de jaren ‘80’, in: Importsubstitutie versus exportindustrialisatie, pp.18-23. Toespraak symposium, 1 september 1988. Tilburg: Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken.

1987

Tweespalt over tweedeling. Henk van Andellezing 1987. Den Haag: Novib. [See also: Pronk (1994)]  

1986

‘Towards a World Public Sector’, in: Focus on the Public Services, pp. 5-19. Keynote Speech XXIII World Congress Public Services International, Caracas, 25 November 1985. Ferney Voltaire: Public Services International. [See also: ‘The Case for a World Public Sector’, in: IFDA Dossier, 54 (July/August 1986): 55-66, and: Mainstream XXIV (47): 12-16]

1985

‘Symposiumrede’, in: Twintig jaar verder, doelgroepen dichterbij? Ontwikkelingssamenwerking in perspectief, Verslag Symposium SNV, 28 september 1985, pp. 13-25. Den Haag: SNV.

De toekomst van de ‘Noord-Zuid dialoog. Toespraak algemene ledenvergadering van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, 4 december 1985, Amsterdam: KIT.

1983

‘Do Non-governmental Bodies Have a Role in the North-South Dialogue?’, in: Action for Social Progress. The responsibility of Governmental and Voluntary Organizations, Proceedings of the 21st International Conference on Social Welfare, pp. 31-37. Brighton: ICSW.

‘Ontwikkelingsprioriteiten en onderzoeksprioriteiten, een analyse voor de jaren ‘80’, in: Ontwikkelingsproblematiek in de jaren ’80. Prioriteiten voor onderzoek, Verslag Symposium Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken, pp. 29-47. Tilburg: Katholieke Hogeschool.

‘Energie op de internationale agenda’, in: De dubbele energiekrisis. Een brandend vraagstuk voor de Derde Wereld, pp. 63-70. Amsterdam: Evert Vermeer Stichting.

‘The International Dimension of the Development Problem’, in: H. J. Mastebroek (ed.), International Dimensions of Development Problems, pp. 41-43. The Hague: RAWOO.

‘Life in Unity: Work and Bread. Political Conditions for an Economic Translation of an Ecumenical Mandate”, in: Food, Work and Justice, pp. 4-10. Geneva: World Council of Churches.  [See also: Beiheft zur Őkomenischen Rundschau (1983)]

‘Leben in Einheit. Die politischen Voraussetzungen zur ökonomischen Realisation eines ökumenisches Mandats’, in: Beiheft zur Ökumenischen Rundschau, 1983 (48): 76 – 81. [See also: Food, Work and Justice (1983)]

‘Krise durch Verschuldung – Verschuldete Krise. Was erfordert die weltwirtschaftliche Situation von den Industrieländern und Entwicklungsländern?’, in: Gemeinsam aus der Krise, Bericht über das Symposium zur Situation in der Weltwirtschaft am Vorabend der 6. Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, pp. 20-33. Bonn/Hannover: Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung.

1982

‘Current options in the North-South dialogue’, in: Proceedings of the Development Policy Seminar for senior UNDP Executives, 15 - 26 November 1982, pp. 20 – 25. The Hague: ISS. 

1981

‘Towards a North-South Summit’, in: Khadija Haq (ed.), A Global Agenda for the Eighties, pp. 17-22. Washington: SID North South Round Table.

‘Nog steeds grove schendingen mensenrechten’, in: Verslag Manifestatie Humanistisch Overleg Mensenrechten 31 januari 1981, pp. 6-16. Den Haag: HIVOS.

1977

Thoughts on a New Economic Order. Address 12 April 1977. Llubljana: International Centre for Public Enterprises in Developing Countries.

1976

‘Statement’, in: Towards a New International Order, Proceedings of the joint session of the Club of Rome and the International Ocean Institute, Algiers, 25-28 October 1976, pp. 32-35. Algiers.

‘Introduction’, in: Towards a New International Order, Report on the joint meeting of the Club of Rome and the International Ocean Institute, Algiers, 25-28 October 1976, pp 9-10. Algiers.

Priorities in International Education Aimed at Development, 4th Schermerhorn Lecture, Enschede, 15 december 1975. Enschede: International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC). [See also: Nederlandse Staatscourant, 23 december 1975, Nederlandse vertaling in: Pronk (1977)]

‘Voedselhulp’, in: Een op negen. Melk in relatie tot gezondheid, 3 (4): 11-14. Toespraak opening tentoonstelling “Een op negen”, Flevohof, 24 juni 1976. Rijswijk: Nederlands Zuivelbureau.

‘Introduction’ and ‘Final Address’, in: Symposium on a New International Economic Order, The Hague , 22-24 May 1975, pp 1 and 75-79. Den Haag: Ministry of Foreign Affairs.

‘De 7e AVVN’, in: De Nieuwe Internationale Economische Orde, Rapport van de studiedag inzake de consequenties van de 6e en 7e Speciale Zittingen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, Den Haag, 11 november 1975, pp. 7-13. Den Haag: Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking. [Zie ook: Pronk (1977)]

Polarisatie, Nederlands Gesprekscentrum, pp. 22-28. Baarn: Bosch & Keuning.

1971

Literatuurlijst Ontwikkelingssamenwerking, revolutie en geweld, met H. de Lange. Voorburg: IKV.

1969

‘Woordenboek economie’, bijlage bij Reflector, 10 (3): 46-52.

Literatuurlijst Ontwikkelingssamenwerking, met R. Ch. M Th. Picavet. Voorburg/Den Haag: IKV/NOVIB.

‘Een nieuw tijdvak inde wereldgeschiedenis’, in: Welvaart en armoede, Cahiers voor vredesvraagstukken, 2 (1969): 2-13.

‘De relatie: bedrijfsleven – internationale ontwikkelingssamenwerking’, in: Werken voor de vrede; welvaart voor de wereld, Cahiers voor vredesvraagstukken, 4 (1969): 51-65.

1968

Welvaart en armoede, Utrecht: Humanistisch Verbond.

1967

Nieuwe sociaal-economische structuren, Oekumenische leergang, 4 (7). Odijk: Sjaloom.

‘Weerstanden tegen ontwikkelingshulp’, in: Het Noord-Zuid probleem, Hoofdstuk V, Syllabus 1967. Utrecht: Remonstrantse Broederschap.