Jan Pronk

Presently I am holding a Chair in the Theory and Practice of International Development at the Institute of Social Studies, The Hague. I am a former politician in the Netherlands. I have also served as an international civil servant in various capacities in the UN. More

Columns

In memoriam Roefie Hueting. Pionier die het economische denken van binnenuit vernieuwde.
Economisch Statistische Berichten, Jaargang 108 (4823), 30 juli 2023

Beste Bram
HP De Tijd, December/Januari 2022/2023, p. 31

Make It a Lifetime Job
Spoken column, 70th Anniversary, NUFFIC, The Hague, 30 November 2022

Solidariteit: Gelijke rechten zonder grenzen
Socialisme & Democratie, Jaargang 77, nr. 1, 2O22, pp. 64-66

De Turkije deal is handel in mensen
Vice Versa on line, 28 maart 2017

Ruud Lubbers (1939 – 2018)
In Memoriam
Economisch Statistische Berichten, Jaargang 103 (4759), 15 maart 2018

Vluchten als noodweer
Het noodweer verzet van vluchtelingen is een aanklacht tegen onrecht gevoed door het Westen. We krijgen onze trekken thuis. Onze voorsprong is niet alleen eigen verdienste, maar berust mede op achterstelling van anderen. Wie vluchtelingen beschouwt als mensen die niet thuis horen binnen de Westerse beschaving, maakt zich schuldig aan voortduring van onrecht.
Vice Versa, december 2016

Geweldloos verzet
De ontwikkeling van tegenmacht in landen als Syrië en Yemen vereist dat Europeanen uit hun comfortzone stappen en op twee fronten in het geweer komen. Ten eerste, door vluchtelingen uit noodweer te verwelkomen, en machthebbers in Europa (en Nederland) die vluchtelingen willen weren tegen te spreken. Ten tweede, door te protesteren tegen het beleid van diezelfde Westerse leiders die, om redenen van goede betrekkingen, commercie en geopolitiek, geen tegenmacht willen uitoefenen op internationaal niveau, maar zich stil houden en de ogen sluiten voor onderdrukking en schending van mensenrechten. Wie niet daadwerkelijk solidair is, niet protesteert, ook zelf de ogen afwendt en de opbouw van tegenmacht schuwt, is mee verantwoordelijk.
Vice Versa, november 2016

Op naar een hervormde Europese Unie
'De EU is slecht voor Europa'. Die stelling is een drogreden.
Vice Versa, april 2016

Kabinet Den Uyl 1973-1977
In het kabinet den Uyl heb ik het vak mogen leren
In: Fjodor C. Buis, 'Dienaren van de Kroon', uitg. Lecturis, Eindhoven, 2015

Overwegingen na Parijs, vrijdag 13 november
Vormen bombardementen, grondtroepen, en killer robots het juiste antwoord? Is het zinvol, effectief en ethisch verantwoord grenzen te sluiten en vluchtelingen te weren of terug te sturen? Moeten we bondgenootschappen sluiten met machthebbers in de rest van de wereld die het Westen niet bedreigen, maar hun eigen bevolking onderdrukken? Zeven overwegingen bij het zoeken naar een antwoord.
Vice Versa, december 2015

Een boek waar je hart van open gaat
Wanneer de politiek het laat afweten en maatschappelijke organisaties zijn verzwakt, is er voor de vakbeweging nog veel werk aan de winkel.
Collega’s wereldwijd. 1975 – 2015 Veertig jaar internationale vakbondssolidariteit. Utrecht: 2015

Onheil is structureel.
Crises en onheil zijn geen uitzonderingen meer. Het zijn systeemfouten. Ze nemen toe en zullen in de toekomst steeds meer slachtoffers maken. Noodhulp is niet genoeg. Vijf voorstellen voor hervorming.
Vice Versa, oktober 2015

Nood breekt wet
Er is een tijd geweest dat vanuit Nederland een ander geluid klonk in Europa. We bekommerden ons om vluchtelingen, slachtoffers van oorlog, onderdrukking en armoede. We probeerden consequent te zijn en solidair. Dat werd opgemerkt. We lopen opnieuw voorop, maar nu in tegenovergestelde richting.
Vice Versa, juni 2015

more...

Essays

Tinbergen, de PvdA en het neoliberalisme
In: Tijdschrift voor sociale en economische geografie, Vol. 20, nr. 2 (2023). Mede-auteur: Leen Hoffman

Soedan? Europa heeft het druk met zichzelf
NRC, 6 mei 2023

De verbeelding aan de macht
Lezing Haagse Kunstkring, in cyclus “Kijken naar het Binnenhof”, Den Haag,<br>10 december 2022

De noodzaak om jegens Suriname in het reine te komen
In: Clingendael Spectator, 24 oktober 2022, verkort, onder de titel: 1984. Wel of geen hulp voor het Suriname van Bouterse.

De harde cijfers en hun waarden
In: Het recht om je zelf te zijn. 25 lezingen over artikel 1 van de Grondwet. Nijmegen: Stichting Burgemeester Dales Lezing, 2022, pp. 59-72

Na ons de zondvloed
Vice Versa, Jaargang 56, nr. 1, pp. 36-39, Voorjaar 2022

De moraal van de vooruitgang
In: Martin Harlaar (red.), “De getemde mens”. Antwerpen en ’s Hertogenbosch: Gompel & Svacina (2021), pp 213-216

Dekolonisatie van de benedenwereld
In: Vice Versa, Jaargang 55, nummer 2, Zomer 2021

Decolonise the World Below
Translation of: “Dekolonisatie van de benedenwereld”, Vice Versa, Vol. 55, nr. 2, Summer 2021

Het verleden werkt door
In: Vice Versa, Jaargang 54, nummer 3, Winter 2020/21, pp. 42-45

Tinbergen, wereldfederalist
In: Eén wereld, Jaargang 45, nr. 2, Najaar 2020

Waar ligt de stad van de vrede?
In: Karin Bloemen e.a., De Preek van de Leek, Amsterdam: Uitgeverij De Kring, 2020, pp. 155-168

De erfenis van de slavernij werkt lang door
In: Caraïbisch Uitzicht, 25 augustus 2020

more...

Speeches

The Right to Have Rights
Speech at book presentation of Cees J. Hamelink, Communication and Human Rights, Cambridge 2023<br />Boekhandel Scheltema, Amsterdam, November 25, 2023

Toespraak herdenkingsbijeenkomst 8 decembermoorden 1982
Amstelkerk, Amsterdam, 8 december 2022

"Na de maanden die het jaar afsluiten beginnen andere die gehoor zullen geven aan de roep om iets nieuws"
Jagernath Lachmon lezing, Amsterdam, 22 november 2020

Srebrenica: wie voelt zich aangesproken?
Toespraak Vlaams Vredesinstituut en Kazerne Dossin, Vlaams Parlement, Brussel, 29 oktober 2019

Drogredenen van zelfgenoegzaamheid.
Toespraak uitreiking ID Leaks Awards 2017/18, Pakhuis De Zwijger, Amsterdam, 26 juni 2018

Betsy Groen van Prinsterer: een diepgelovige vrouw met een groot hart
Toespraak bij de boekpresentatie van: Edith Schouten, Zoveel liefde, Historische roman over Betsy Groen van Prinsterer - van der Hoop (1807-1879). Haags Historisch Museum, Den Haag, 25 april 2018

Een linkse gezindheid
Koos Vorrink lezing, Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche, 1 mei 2017

Vrede: de lat ligt hoog
Toespraak Jalsa Salana Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, Vierhouten, 29 april 2017

Tuin van Holland
Toespraak jubileum Mobarak moskee, ‘s Gravenhage, 9 december 2015

Schone doekjes, schone schijn
Gesproken column, ‘De middag van het evalueren’, LEI, Den Haag, 9 december 2015

Waar ligt de stad van de vrede?
Preek van de leek, Kloosterkerk, ’s Gravenhage, 15 november 2015

‘Death Penalty Has No Place in the 21st Century’
Lecture Andalas University, Padang, Indonesia, 25 September 2015

The Geography of Human Rights
Yap Thiam Hien Lecture, Constitutional Court, Jakarta, 22 September 2015

Exploring the Dutch Empire
Speech Book Launch ‘Exploring the Dutch Empire. Agents, Networks and Institutions 1600 –2000’, by Catia Antunes and Jos Gommans (ed.). Leiden University, 3 June 2015

An Inconvenient Relation
Speech Seminar, International People’s Tribunal 1965: Indonesia’s 1965 Massacre. Unveiling the Truth, Demanding Justice Nieuwe Kerk, The Hague, 10 April 2015

more...

Interviews

“Vrede belangrijker dan winnen. Het Westen denkt niet na over hoe je tot vrede komt”
In: De Andere Krant, 19 augustus 2023, nr. 33, pp, 18-19 Interview met Ab Gietelink en Maurice van Ulden

Heimwee naar ome Joop
In: HP De Tijd, 27 maart 2023. Interview met Willem Pekelder

“Haal je inspiratie buiten het politieke bedrijf”
In: Nieuw Wij, online, 23 februari 2023. Interview met Anke van der Meer.

Jan Pronk. Terugblik in de Surinaamse geschiedenis.
In: Dreamz World. December 2022/januari 2023, pp. 24-27. Interview met Dayant Ramkaluo

“De kracht van mensen die ergens in geloven”
In Tijdschrift Milieu, Jaargang 28, nr. 6, december 2022, p.20-22. Interview met Jaap Rodenburg

“We zijn op geen enkele manier solidair met vluchtelingen”
In: Volzin, juni 2022. Interview met Willem Pekelder.

Wereldburger Jan Pronk blikt terug op tropenjaren: ‘Uiteindelijk ben ik een jongen van Scheveningen.
Algemeen Dagblad, 5 juni 2022

“Je hebt niet het recht om te bepalen wie je naaste is”
In: Nederlands Dagblad, 30 december 2021. Dubbelinterview met Akinyinka Akinyoade. Interviewers: Annegina Randewijk en Jan van Benthem.

Hulp moet koloniale fouten corrigeren
In: Historisch Nieuwsblad, nr. 8/2021. Interview met Bas Kromhout.

‘Er is een racistisch element in ontwikkelingssamenwerking geslopen’
In: Vrij Nederland, online, 24 november 2020. Interview met Harry van Bommel en Sara Murawski

“Rutte mist internationaal de boot”
In: HP De Tijd, 25 mei 2020. Interview met Nathalie Huigsloot

Wie vecht er nog voor mensen buiten Nederland?
In: Lava, 16 mei 2020. Interview met Ischa Walburg

Je kunt niet zeggen dat de wereld erop vooruit gaat
In: Argus, Jaargang 4, nr. 74, 17 maart 2020. Interview met Nico Kussendrager

"Het is moeilijk voor een minister die geen politieke ervaring heeft. De Kamer benadert je anders wanneer je een van hen bent"
In: Kennisbank Openbaar Bestuur, ministerie van Binnenlandse Zaken, Interview door Carla van Baalen en Roel Bekker, Den Haag, 1 december 2019

Anoek Nuyens maakte een voorstelling over haar gesprekken met Jan Pronk. ‘Waren zijn dromen uitgekomen, wilde ik weten’
In: De Volkskrant, 30 november 2019

Tinbergen Today
In: Economisch-Statistische Berichten, 4 juli 2019

Leaders in Africa disappointed me
In: The Africanists, 11 July 2018

‘Afrikaanse leiders hebben mij zeer teleurgesteld’
In: NRC, 3 juli 2018

more...